Oefenen in aandacht

Eenvoudige tips om je relatie te verbeteren

Concrete tips waarmee je gelijk aan de slag kunt. Een betere relatie begint nu!

Achtergrondinformatie en richtlijnen om jouw meditaties meer diepgang te geven

aum

Boeddhisme en hindoeïsme

Meditatie wordt vandaag de dag doorgaans met het boeddhisme in verband gebracht. Dat is slechts ten dele terecht. In de boeddhistische traditie neemt meditatie een belangrijke plaats in. Tegelijkertijd zijn er vele andere tradities waarin vormen van meditatie een belangrijke rol spelen. In het hindoeïsme kent men het begrip dhyana. Dhyana is een begrip uit het sanskriet en betekent zoveel als het eenheidsbewustzijn inclusief het gewaar zijn van lichaam, geest en de omgeving zonder je daar mee te vereenzelvigen. Tot de staat van samadhi bereikt is. Totale aanwezigheid in het moment.

Soefi

Ook in de soefi traditie kent men het begrip meditatie: muraqaba. Dit is een Arabisch woord dat verwijst naar het waken over en het onderzoeken van het spirituele hart.  Hierdoor verkrijg je begrip over jezelf in relatie tot de wereld en het goddelijke.

Benedictus en de christelijke traditie

In de Benedictijns traditie is het belang van meditatie dat je je eigen kern ontdekt en dat je vanuit daar je levenstaak ziet en leert leven. Telkens vanuit dat centrum waarin jouw verbinding met het leven zelf ligt. Natuurlijk is in vanuit de christelijke traditie God of het goddelijke een belangrijk gegeven, maar vooral om je te laten zien dat het leven groter is dan jijzelf, jou overstijgt en in zich opneemt.

Noord Amerikaanse indianen

Ook in de traditie van de Noord-Amerikaanse indianen kent men vele vormen van meditatie. Belangrijk element is de relatie van de mens met de natuur. Een levensvisie die dit prachtig illustreert is de volgende: Each soul must meet the morning sun, the new sweet earth and the Great Silence alone. “Great silence” verwijst hier letterlijk naar stilte, maar ook naar het leven na dit leven, de eeuwige jachtvelden, het hiernamaals.

Wetenschap en meditatie

Als mensen gedurende acht weken ongeveer 30 minuten per dag mediteren, ontstaat er meer grijze hersenmassa in de hippocampus. Dat is een hersengebied dat wordt geassocieerd met geheugen en leervermogen.De dichtheid van de amygdala neemt juist af door meditatie. Als gevolg daarvan ervaren mensen mogelijk minder angst en stress. Deze onderzoeksgegevens stonden een paar jaar geleden in het tijdschrift Scientific American. Losjes geformuleerd staat hier dat mediteren positieve effecten heeft op het het vergroten van het leervermogen en de concentratie, het verminderen van angst, vergroten van ontspanning en welbevinden. In de blog “aandachtsherstel” laat ik je zien wat dat in de dagelijkse praktijk voor je betekent.

Naarmate we ouder worden, hebben we meer tijd nodig voor het opslaan en terughalen van informatie. Dat betekent ook dat mediteren of wandelen met aandacht niet alleen goed is voor jongere mensen, maar ook voor ouderen. Doordat we mediteren of mindful wandelen leren we de aandacht beter te richten en kunnen we zaken ook beter onthouden.

Richtlijnen om jouw meditaties meer diepgang te geven

Mensen vragen me wel eens heb je tips hoe ik beter kan mediteren. Wanneer je mediteert is het belangrijk dat je wakker bent, alert bent. Doordat je alert bent merk je op dat je gedachten dwalen. Telkens wanneer je merkt dat je gedachten dwalen laat je je gedachten gaan in je uitademing. Voor jou en voor de manier waarop je dat doet is het belangrijk mild te zijn. Daarmee bedoel ik: niet te oordelen over het feit dat je aan iets anders denkt en dat je daarmee jezelf dwingt om te stoppen met die gedachte. Wanneer je zo mediteert word je heel moe. Het kost je veel energie en je verliest het plezier in mediteren. Ik zie dit als een richtlijn. Een richtlijn die je help om gemakkelijker te mediteren en daarmee je meditatie te verdiepen.

Stel je vragen

In de loop van de tijd vul ik deze richtlijnen steeds verder aan. Het is mijn bedoeling om daar een online document van te maken voor iedereen die mediteert of gaat mediteren. Daarom vraag ik je jouw vragen over je meditatie voor te leggen. Dan krijg je direct antwoord van mij, maar ik zal het onderliggende principe van het antwoord ook gebruiken om deze tekst aan te vullen. Doe dat door een mail te sturen naar welkom@erwinsmidt.nl

Vraag: hoe zorg ik ervoor dat ik elke dag mediteer

Voor mij is mediteren niet het probleem, maar naar het kussen komen is het probleem.

Voor deze vraag is niet één oplossing, er zijn wel verschillende manieren waarop je regelmaat in je meditaties kan aanbrengen. De eerste vraag die je jezelf kan stellen is wanneer is het een goed moment om te mediteren? Voor mij is dat de ochtend. De enige manier om dat te bereiken is ’s ochtends drie kwartier eerder op te staan. Met andere woorden zet je wekker eerder. Mediteer dan voordat je gaat eten, de krant gaat lezen gaat bellen, sms-en etc. Wanneer je andere dingen gaat doen creëer je voor jezelf excuses om het mediteren uit te stellen. Na het wassen en aankleden drink ik wat water en dan ga ik mediteren. Dan mediteer ik een half uur. Wanneer 30 minuten zwaar vallen kies dan voor een tijd die je goed vol kan houden. Kortom pas de meditatie in je ochtendritueel in en vind een acceptabele meditatieduur voor jezelf. Zie het als tandenpoetsen, dat sla je toch ook niet bewust over 🙂

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.