Geluk of lijden in je relatie?

Geluk in je relatieGeluk of lijden in je relatie. Wat heb jij onder ogen te zien? In deze blog gaat lijden over de gewone dingen van alle dag die ons zwaar vallen. Waar we meer dan eens eigen lijden creëren.

Twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk:

Pas geleden kwam er een stel bij mij met de vraag of ik iets aan de kwaliteit van hun relatie kan doen. Na afloop van het 1e gesprek kwam bij mij telkens de zelfde vraag naar boven: ‘wat komen ze nu precies bij mij doen?’. Na enkele dagen besluit ik om de vrouw op te bellen en haar de vraag voor te leggen. Tijdens een intensief telefoongesprek blijkt dat zij de relatie al meer dan 10 jaar als een vriendschapsrelatie beschouwt. Tegelijkertijd durft ze dat niet tegen haar man te zeggen.

Een stel heeft al een paar sessies gehad. De passie is wat uit hun relatie verdwenen. Zoals ze zelf zeggen het kabbelt teveel. In onze gesprekken is het zo duidelijk dat de start ligt bij het nauwelijks uitspreken naar elkaar. Niet over wat leuk is en zeker niet over wat er niet leuk is in de relatie.

Uithouden in je relatie

In beide voorbeelden gaat het over hele gewone mensen die antwoorden geven op het leven. Antwoorden die jij en ik ook gegeven zouden kunnen hebben. Door dit antwoord te geven zetten ze zichzelf vast. Het leven stroomt niet meer. Het lijden is te dragen, maar het is er elke dag. En elke dag een heel klein beetje meer.

In deze wereld creëren we heel vaak ons eigen lijden door dingen niet te zeggen, uit te houden, niet op te komen voor onze verlangens en behoeftes. Hoe kan je hier anders mee omgaan? Ik heb niet een pasklaar antwoord voor jou. Wel zijn er een aantal overwegingen, gedachten die je helpen anders naar jouw lijden te kijken.

Let wel ik heb het nog steeds over lijden dat we grotendeels zelf creëren. Wanneer we het voorbeeld van de vrouw nemen is het tegelijkertijd ook heel voorstelbaar. Ze wil er graag voor haar man zijn. Hem geen verdriet doen. Bovendien is de situatie in de loop der jaren ontstaan. Sluipenderwijs. Toch wist ze toen ik haar belde onmiddellijk wat ik bedoelde. Ze had het al die tijd voor zich uit geschoven. De situatie niet willen zien. Ze wilde liever vasthouden aan wat ze al kende dan in een nieuwe onbekende situatie stappen. Bijzonder genoeg kon ze, toen ik haar vroeg hoe ze zou willen dat een relatie er voor haar uit moest zien, een heel levendig beeld schetsen van een gelukkige liefde.

Thich Nhat Hanh (boeddhistische zen monnik) zegt: “Zonder modder geen lotus. Zo is er zonder lijden geen geluk. Wat we te leren hebben is hoe we ons lijden kunnen omarmen. De mildheid kunnen vinden waarin we ons lijden kunnen dragen“.

Waar ligt het geluk?

Wat betekent: “het lijden kunnen omarmen“. Wat we meer dan eens doen wanneer er zich iets pijnlijks voordoet in ons leven is of ons er van losmaken: we spreken er niet over en doen net of het er niet is. Of we verliezen onszelf in onze emoties. Omarmen is er tussenin. Je geeft de ruimte voor de pijnlijke situatie terwijl je tegelijkertijd beseft dat je ten volle in dit leven staat. In contact met je emoties, maar niet verdrinken in je emoties. In contact met het leven en doordrongen van wat het vraagt om te leven. Niet gemakkelijk, maar je kan je wellicht wel voorstellen dat daar leven in zit, verlangen zo je wilt. Naast natuurlijk angst en de onzekerheid. Het is er allebei.

Een voorbeeld uit een geheel andere hoek komt van Willem Vissers. Hij schrijft over de relatie met zijn meervoudig gehandicapte zoon. Heel eenvoudig, heel nuchter schrijft hij over zijn gezinsleven met Samuel. Een jongen die niet kan praten, nauwelijks zelfstandig kan bewegen en de verstandelijke vermogens van een baby heeft. Hij schrijft vol liefde, mededogen en lichte zelfspot over deze situatie. Waar ze hun gezinsleven volledig hebben aangepast aan Samuel. Een pijnlijke waarheid, maar met de lichtheid en dankbaarheid van een vader die van zijn zoon houdt. Hij is eerlijk over wat er niet is, wat er ook nooit kan zijn. En blij met wat er wel is.

Wat kan je doen in jouw relatie?

Is het allemaal zo makkelijk dan? Nee, dat niet. Het helpt wanneer je kan zien dat het leven start op het punt waar pijn en hoop naast elkaar staan. De lastige en pijnlijke zaken in contact brengen met jezelf en met de ander. Niet verstoppen, maar delen, kwetsbaar en sterk. Alleen daar is de werkelijke start voor hernieuwd contact. Wanneer we het eerste voorbeeld erbij nemen gaat het er om dat de vrouw zich uitspreekt naar haar man. Hoe eerder hoe beter. Dat is spannend. Ze weet niet wat voor gevolgen het gaat hebben. Het betekent hoogst waarschijnlijk dat ze van haar man moet scheiden. In het tweede voorbeeld waren de partners er op tijd bij en konden ze de passie weer bij elkaar vinden. Ziedaar de dunne  scheidslijn tussen geluk en lijden.

Erwin

Eenvoudige tips om je relatie te verbeteren

Concrete tips waarmee je gelijk aan de slag kunt. Een betere relatie begint nu!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.