Zorg voor je emoties, zorg voor jezelf

Wanneer we ziek zijn, lijden we. Wanneer onze naaste overlijdt, lijden we. Onze boosheid, arrogantie, achterdocht, jaloezie en onwetendheid doen ons lijden. Soms ook zullen we toe moeten geven dat we gewend zijn geraakt aan die enorme golf van negatieve emoties. Zo is het nu eenmaal, maar kan het ook anders? Wat kan ons van ons lijden bevrijden. Hoe kunnen we stoppen?

Continue reading