Aandacht naar binnen

aandacht naar binnen richtenKijk niet steeds door de gaten naar buiten, maar keer de blik eerst naar binnen. Als je weet wie je bent, is al het andere vanzelf. Weet je het niet, dan is al het andere voor niets (Upanishads 2015, p.18).

Met deze regels kom ik terug op een eerdere blog (https://www.erwinsmidt.nl/aandacht/laat-je-leiden/). In deze blog stond een vertaling van een mantra uit het Sanskriet. De tekst luidde: “moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaar worden”. Een complexe en gelaagde zin. Wanneer je naar het tweede deel van de zin kijkt staat er: “de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaar worden”. Het gaat niet om zelf verlicht zijn, maar weten dat je oneindig veel mogelijkheden hebt. Dat je bruist van de potentie. Deze potentie is niet buiten, maar in je. Klaar om opgepakt te worden wanneer je het wil zien.

Spiegelen aan anderen

Ziehier ons dagelijks dilemma. Voortdurend worden er eisen aan ons gesteld door onze omgeving. Bijna iedere dag zien en lezen we ook van mensen die op één of ander vlak heel succesvol zijn. Het effect is dat we gaan vergelijken. Waar staan wij en waar staan zij? Wat we aan het doen zijn is door hele kleine gaten naar buiten kijken. Tenslotte zien we namelijk maar een heel klein deel van deze persoon, daar waarin hij/zij succesvol is. Hoe langer we op deze manier naar buiten kijken hoe ongelukkiger we worden. Wat zie je wanneer je naar binnen kijkt? Wat we ook zien we plakken er een oordeel aan. Kritische toeschouwers zijn we.

Hoopvol

Ik wil je graag meenemen in een verhaal vol hoop.

Ergens is er een klooster waar de monniken oud zijn geworden en hun taken in het klooster op routine uitvoeren. Op een dag meldt zich een jongere monnik bij het klooster. Bij binnenkomst heeft hij een indringend gesprek met de abt. Eén van de broeders is zo nieuwsgierig dat hij het gesprek wil afluisteren. Hij krijgt niet veel mee uit het gesprek, maar wat hij wel hoort is: “Jezus is in ons midden”. Hij vertelt dat later op de dag in het dorp en vanaf dat moment verspreidt het verhaal zich. Er komen meer monniken die zich aanmelden en uiteindelijk komt het verhaal terug in het klooster. Wanneer de broeders dit horen voeren ze hun taken vol hoop en verwachting uit en door deze positieve energie sluiten zich nog meer broeders aan. Hiermee wordt dit klooster een grote bron van inspiratie en spiritualiteit.

Wat te doen

Om eerlijk te zijn is dit de verkorte versie van het verhaal. De strekking blijft echter hetzelfde. Wanneer je bereid bent om te zien wat jij met je meedraagt draag je ook iets bij aan je omgeving. Ook als is het maar dat ene vriendelijke woord dat je over hebt voor degene die langs je loopt. Gewoon omdat je in ieder geval vermoedt dat je deze wereld iets te bieden hebt. Telkens als je dit vermoeden volgt en iets bijdraagt (hoe klein ook) ervaar je dat het ook echt zo is. Ik nodig je uit dit vermoeden te volgen en te delen (ook op deze pagina :)).

 

In de wens je te ontmoeten

Erwin

Opt In Image
Wil je op de hoogte blijven?

Wil je de rust in je hoofd blijven ervaren?  Activiteiten, tips en inzichten die je daarbij helpen. Zo kan je opgeladen de wereld tegemoet treden!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.