Privacy

privacy statement

Erwin Smidt Psycholoog, gevestigd aan Binckesstraat 86 3814 TW Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ErwinSmidt.nl

Arnhemseweg 6 Amersfoort

0651763867

welkom@ErwinSmidt.nl

Erwin Smidt is de functionaris gegevensbescherming. Hij is te bereiken via welkom@ErwinSmidt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Erwin Smidt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hij verwerkt:

Voor- en achternaam
Geslacht
Leeftijd
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Voor mensen in (relatie)therapie wordt een compacte beschrijving van het vraagstuk gemaakt om zo adequate informatie voor de therapiegesprekken beschikbaar te hebben.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonlijke informatie die u ons verschaft via een webformulier wordt vertrouwelijk behandeld. Indien u besluit in (relatie) therapie te gaan worden de door u verstrekte gegevens gebruikt ten behoeve van de therapie. In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@erwinsmidt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Erwin Smidt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van een nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Indien in (relatie) therapie bent wordt compacte informatie over uw vraagstuk bijgehouden om daarmee adequate therapie aan te kunnen blijven bieden

Geautomatiseerde besluitvorming

Erwin Smidt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Erwin Smidt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Word, Outlook, Jorrt (online facturatie), Mail Chimp (nieuwsbrief). Therapie gegevens zijn beschermd en zijn niet in de cloud opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De overheid heeft vastgesteld dat wanneer u in therapie gaat de gegevens 20 jaar moeten worden bewaard. Het gaat hier om naam, adres, telefoonnummer, e-mail, leeftijd, geslacht en een samenvatting van het vraagstuk. De betrokkene kan na afronding van het traject en na betaling van de laatste factuur schriftelijk verzoeken om de gegevens direct te verwijderen. De gegevens worden dan onverwijld verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Erwin Smidt verstrekt geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erwin Smidt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erwin Smidt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@erwinsmidt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Erwin Smidt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erwin Smidt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met welkom@erwinsmidt.nl

Benieuwd naar wat ik voor je
kan betekenen?

Vul het contactformulier in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op (graag kort aangeven wat jouw/ jullie vraag is). Op dit moment is de wachttijd ongeveer 7 weken.

Wil je liever telefonisch contact bel dan op werkdagen tussen 8.15 en 9.00 uur

Contactgegevens

06 517 63 867
welkom@erwinsmidt.nl

Adresgegevens

Bergstraat 31
3811 NG
Amersfoort

Werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur. Online afspraken zijn ook mogelijk.

Routebeschrijving

  • Je komt tot de kern van je vraagstuk
  • Ervaren psycholoog
  • Vergoeding voor individuele sessies
  • Goed bereikbaar
  • Aangesloten bij

Erwin Smidt, Psycholoog Amersfoort geregistreerd NVPA lidErwin Smidt, psycholoog Amersfoort, lid NIP